Pre-Fall '24

explore

Neo Noir ApS

Cookie & Privacy Policy

You can find a danish version of this page here: Cookie- og privatlivspolitik

Version: 23. maj 2018

Her kan du læse, hvorledes Neo Noir ApS behandler personoplysninger som vi modtager fra dig. Denne Privatlivspolitik finder også anvendelse når du registrerer dig ved vores profiler på LinkedIn og Facebook.

Dataansvarlig

Neo Noir er i henhold til dansk ret og Persondataforordningen såkaldt Dataansvarlig for de personoplysninger vi har modtaget. Vore kontaktoplysninger er følgende:

Neo Noir ApS

Nordre Strandvej 118

3140 Ålsgårde

CVR 34 88 19 87

Mail: info@neonoir.com

Tlf +45 31 56 29 33

Databeskyttelsesrådgiver

Vi har ikke udpeget en Databeskyttelsesrådgiver, men du kan altid rette henvendelse til os på e-mail, ved brev eller på telefon ifald du har spørgsmål til, hvorledes vi behandler personoplysninger.

Formålet med brug af personoplysninger

Neo Noir anvender personoplysninger alene hvor det er nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt, eller vi registrerer dig som kontaktperson i forbindelse med potentielt eller eksisterende samarbejds-/handelsrelation.

Retsgrundlaget herfor finder du i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, (Persondataforordningen) Artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

For disse personer, der har tilmeldt sig vore nyhedsbreve, sker dette alene på baggrund af et udtrykkeligt samtykke da du tilmeldte dig tjenesten.

Retsgrundlaget herfor finder du i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, (Persondataforordningen) Artikel 6, stk. 1, litra a.

Kategori af oplysninger

Vi behandler alene oplysninger der kan betragtes som almindelige personoplysninger og således ikke oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser og ikke særlige kategorier af personoplysninger.

Oplysningerne vil være sædvanlige kontaktoplysninger som navn, telefon og firma og e-mailadresse.

Modtagere af oplysninger

Vi anvender alene personoplysningerne indenfor Selskabet og deler dem ikke med andre.

Opbevaring af data sker ved særligt udvalgte Databehandlere med hvem vi har indgået Databehandleraftaler med i overensstemmelse med Persondataforordningen, og som har dokumenteret at kunne opfylde forordningens tekniske krav- og sikkerhedsbestemmelser.

Slettefrist

Vi har ikke defineret en særlig periode eller frist for, hvor længe dine personoplysninger bliver opbevaret hos os.

Vor politik er, at opbevare dine personoplysninger så længe der består eller potentielt kan opstå en forretningsmæssig forbindelse. Du kan til enhver tid rette henvendelse og får oplyst, hvorvidt der er registreret personoplysninger på dig og/eller kræve disse oplysninger slettet. Se nedenfor under ”DINE RETTEIGHEDER”

For så vidt angår dig der har tilmeldt sig vort nyhedsbrev opbevares dine personoplysninger kun så længe du er tilmeldt tjenesten. Dine kontaktoplysninger vil blive slettet, når du fravælger denne.

Dine rettigheder

Du har følende rettigheder du kan gøre brug af

Ret til indsigt i de personoplysninger vi har registreret
Ret til berigtigelse og sletning af registrerede personoplysninger
Ret til at modsætte dig behandling af personoplysninger eller til at begrænse behandlingen
Ret til at tilbagekalde samtykke, hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på et samtykke.
Ret til at modtage personoplysninger, som du selv har afgivet, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.
Ret til at klage til tilsynsmyndighed – typisk Datatilsynet.

Klage

Ifald du måtte ønske at klage over vores måde vi behandler din personoplysninger på, kan dette sket til Datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf +45 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Cookies

Nearest shop